Mašine za lasersko graviranje, čišćenje, zavarivanje i označavanje

Dobiti citatavion
Politika garancije

Politika garancije

Garancija na vaš proizvod

Veoma cijenimo vaše interesovanje za CHUKE.Ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na kupovine napravljene od CHUKEmachine .com.

VAŽNO: KORIŠĆENJEM CHUKE PROIZVODA, PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZNI USLOVIMA GARANCIJE ZA CHUKE KAKO JE NAVEDENO DOLJE.

KOJI DIJELOVI SU POKRIVENI POLITIKOM ODRŽAVANJA?

CHUKE garantuje za sve proizvode i dodatke brenda CHUKE koji dolaze sa originalnom ambalažom (“CHUKE proizvod”) protiv neispravnih materijala i grešaka u proizvodnji kada se koriste normalno u skladu sa smernicama CHUKE, u periodu od JEDNU (1) GODINU (“Garantni period” ) od datuma originalne kupovine.Smjernice CHUKE-a uključuju, ali nisu ograničene na informacije date u korisničkim vodičima/priručnicima, tehničke specifikacije i servisne komunikacije.

Tokom garantnog roka, CHUKE preuzima potpunu odgovornost za popravku bilo koje štete ili kvara do kojih je došlo pri normalnoj upotrebi, uzrokovanih neispravnim radom, bez ikakvih troškova za kupca.

KAKO CHUKE ISPRAVLJA PROBLEME?

CHUKE će zamijeniti neispravne dijelove novim ili obnovljenim zamjenskim dijelovima – bez ikakvih troškova za kupca.

KOLIKO JE DUGA GARANCIJA ZA MAŠINU?

Godinu dana (365 dana od datuma kupovine)

ŠTA NIJE POKRIVENO OVOM GARANCIJOM?

Ova garancija se ne odnosi na proizvode ili dodatke koji nisu marke CHUKE, čak i ako se pakuju ili prodaju zajedno sa CHUKE proizvodima.Molimo pogledajte ugovor o licenciranju koji prati proizvod/pribor koji nije CHUKE za detalje o korištenju i vašim pravima.CHUKE ne garantuje da će rad CHUKE proizvoda biti bez grešaka ili neprekinut.

Ova garancija se ne odnosi na:

● Oštećenja uzrokovana nepoštovanjem uputstava koja se odnose na upotrebu CHUKE proizvoda.

● Neispravan rad zbog zloupotrebe, nesreće, zloupotrebe, požara, zemljotresa, kontakta sa tečnošću ili drugih spoljašnjih uzroka ili prirodnih nepogoda.

●Problemi koji proizilaze iz servisiranja koje obavlja bilo ko osim ovlaštenog predstavnika CHUKE ili CHUKE.

● Modifikacije ili izmjene funkcionalnosti ili mogućnosti bez pismenog odobrenja CHUKE-a.

● Prirodno starenje ili habanje CHUKE proizvoda.

VAŠE ODGOVORNOSTI

Molimo pristupite i pregledajte CHUKE-ove online resurse prije nego zatražite servis za garanciju.Ako CHUKE proizvod i dalje ima problema nakon korištenja naših resursa, kontaktirajte nas.

Predstavnik CHUKE-a će vam pomoći da utvrdite da li CHUKE proizvod treba servisirati i, ako to učini, obavijestit će vas o koracima koje će CHUKE poduzeti da riješi problem.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OSIM KAKO JE PREDVIĐENO OVOM GARANCIJOM, CHUKE NIJE ODGOVORAN ZA BILO KOJU DRUGU ŠTETU, BILO SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU, KOJA REZULTAT BILO KAKVOG KRŠENJA GARANCIJE ILI USLOVA.

PRIVACY

CHUKE će održavati i koristiti informacije o klijentima u skladu sa CHUKE Politikom privatnosti kupaca.

GENERAL

Za pojašnjenja ili pitanja o garanciji, molimo

kliknite ovdje

Inquiry_img